باغ ویلای خانوادگی

جلیلی

لذت یک استراحت به یادماندنی در دل طبیعت بکر دهکده خِمِس با پذیرایی فوق العاده و تمامی امکانات، در باغ ویلای جلیلی...
صمیمانه منتظر حضور گرمتان هستیم...

نظرات مشتریان

رویداد

نزدیک

www.instagram.com/iran_khemes

اینستاگرام ما